<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så hjälper vi små- och medelstora företag

Man frontpage  high res.jpg

På den här sidan har vi samlat bra material, tips och råd till dig som driver eller arbetar på ett mindre eller medelstort företag. Det kan handla om allt från små, enkla saker som du själv kan göra för att förbättra till kassaflöde till den hjälp du kan få genom en inkassoprocess.  

--

Hur kan Lindorff hjälpa dig som företagare?

Så här bestrider du en bluffaktura

Sommaren är tyvärr högtid för bedragare och fakturaskojare. Nedan ger vi några tips på vad du bör göra om du misstänker att du fått en bluffaktura.

Read More

Så undviker du bedrägeriförsök under sommaren

Under sommaren ökar tyvärr antalet bedrägeriförsök och mindre företag är särskilt utsatta. Förbered dig därför redan nu genom att sätta upp förebyggande rutiner för att förhindra bedrägerier mot ditt företag under

Read More

3  nyckeltal som påverkar din likviditet - håll koll på dessa

I alla företag är likviditeten A och O. Likvida medel är pengar du har på banken eller i din kassa och likviditeten är ett mått på din kortsiktiga betalningsförmåga. Din betalningsförmåga är i sin tur en viktig indikation

Read More

Kunder i utlandet som inte betalar? Hur går jag tillväga?

När du säljer produkter eller tjänster till kunder i utlandet, gäller andra regler för hur du går tillväga om kunden inte betalar. 

Regler och bestämmelser varierar beroende på i vilket land en privatperson eller ett

Read More

3 fördelar med digitalisering för företagare

Ingen kan ha missat ordet digitalisering. Vi förstår att det påverkar oss, genomsyrar hela samhället och förändrar den värd vi lever i. Det kan på många sätt kännas överväldigande, stort och krångligt.

Som företagare är

Read More

Vågar jag expandera? 3 saker att tänka på. 

Drömmen om att ditt företag ska växa till det stora framgångsrika företaget kanske just nu känns långt borta. Rädsla för ett eventuellt misslyckande, är en vanlig anledning till att många företagare inte vågar ta steget

Read More

Att tänka på när du säljer på distans

Att sälja på distans är idag ett vanligt och samtidigt ofta bra sätt att få in affärer för många företag, ibland även det enda. När ett avtal inte ingås “öga mot öga”, till exempel via internet, telefon eller på en plats

Read More

Undvik de vanligaste misstagen när du startar företag

Lär dig av andras misstag, istället för att göra dem själv. 

Read More

Hur kan betalningsproblemen öka trots en stark ekonomi?

Arbetslösheten sjunker och räntorna är låga, ändå ökadebetalningsproblemen i Sverige under hösten 2017 enligt Lindorffanalysen.

Read More

5 tips för att öka din lönsamhet

Vi lever i en föränderlig värld. Ny teknik, nya lagar och regler och inte minst nya krav från kunder och konsumenter är bara några faktorer som påverkar dig som företagare. Du ska inte bara leverera i tid, hitta nya

Read More