Så hjälper vi små- och medelstora företag

Man frontpage  high res.jpg

På den här sidan har vi samlat bra material, tips och råd till dig som driver eller arbetar på ett mindre eller medelstort företag. Det kan handla om allt från små, enkla saker som du själv kan göra för att förbättra till kassaflöde till den hjälp du kan få genom en inkassoprocess.  

--

Hur kan Lindorff hjälpa dig som företagare?

3 fördelar med digitalisering för företagare

Ingen kan ha missat ordet digitalisering. Vi förstår att det påverkar oss, genomsyrar hela samhället och förändrar den värd vi lever i. Det kan på många sätt kännas överväldigande, stort och krångligt.

Som företagare är

Read More

Vågar jag expandera? 3 saker att tänka på. 

Drömmen om att ditt företag ska växa till det stora framgångsrika företaget kanske just nu känns långt borta. Rädsla för ett eventuellt misslyckande, är en vanlig anledning till att många företagare inte vågar ta steget

Read More

Att tänka på när du säljer på distans

Att sälja på distans är idag ett vanligt och samtidigt ofta bra sätt att få in affärer för många företag, ibland även det enda. När ett avtal inte ingås “öga mot öga”, till exempel via internet, telefon eller på en plats

Read More

Undvik de vanligaste misstagen när du startar företag

Lär dig av andras misstag, istället för att göra dem själv. 

Read More

Hur kan betalningsproblemen öka trots en stark ekonomi?

Arbetslösheten sjunker och räntorna är låga, ändå ökadebetalningsproblemen i Sverige under hösten 2017 enligt Lindorffanalysen.

Read More

5 tips för att öka din lönsamhet

Vi lever i en föränderlig värld. Ny teknik, nya lagar och regler och inte minst nya krav från kunder och konsumenter är bara några faktorer som påverkar dig som företagare. Du ska inte bara leverera i tid, hitta nya

Read More

6 faktorer som förenklar för dina kunder att betala

Har du råkat ut för att kunder betalar försent eller i värsta fall inte betalar alls? Ofta kan det bero på otydlighet och missförstånd. Det finns några enkla åtgärder du kan vidta för att underlätta för dina kunder att

Read More

Att tänka på när du ingår avtal

Har du upplevt att du inte fått betalat för en produkt eller tjänst som du levererat, eftersom kunden inte tycker sig ha gjort en beställning? Anledningen kan vara att personen som gjort beställningen inte haft befogenhet

Read More

Juridiska tips för företagare

Vet du vad som gäller när en kund inte betalar eller motsätter sig en faktura? Här får du tips kring vad du som företagare bör känna till om juridik i dessa situationer.

Read More

Vi bjuder på årsavgiften

Att samarbete med ett inkassobolag kan förbättra ditt företags ekonomi. Du kan välja att få hjälp med hela inkassoprocessen eller endast med något steg. 

Read More